فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


آغاز پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا
در تاریخ سه شنبه، ۲۰ مهر ۱۳۸۹ توسط kasra

اخبار مهم پنجمین اجلاس متعاهدین پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا با حضور بیش از دو هزار نفر از نمایندگان کشورهای متعاهد، سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های غیردولتی و رسانه های‌عمومی در شهر ناگویای ژاپن گشایش یافت. دکتر ملبوبی رئیس انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و دکتر قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی در این اجلاس حضور دارند.

این اجلاس که هر دو سال یک بار برگزار می‌شود نقش تصمیم گیرنده و مهمی را در توسعه بیوتکنولوژی جدید (مهندسی ژنتیک) و ایمنی زیستی دارد. هم اکنون بیش از 150 کشور جهان عضو پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا هستند و تعدادی از آنها دارای قانون ملی ایمنی زیستی نیز هستند.

مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار این اجلاس قرار دارند عبارتند از:
· نحوه جبران خسارات احتمالی ناشی از تبادل فرامرزی موجودات زنده تراریخته
· گزارش کمیته پایبندی (شورای حکام) پروتکل در مورد پایبندی اعضا به تکالیف ناشی از قبول عضویت در پروتکل
· برنامه‌ریزی استراتژیک دهه آینده پروتکل (2011 تا 2020)
· مرور فعالیت های اتاق تهاتر ایمنی زیستی
· تصویب راهنمای آنالیز احتمال خطر
· نحوه استفاده از گروه متخصصان ایمنی زیستی
· نحوه اطلاع رسانی به عموم و مشارکت عمومی

ایران با تصویب پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا در سال 1382 و تصویب قانون ملی ایمنی زیستی در سال 1387 جزو یکی از کشورهایی است که تولید، رهاسازی، کشت، واردات، صادرات و مصرف محصولات تراریخته (مهندسی ژنتیک شده) را بر اساس قانون مجاز شمرده و دولت را مکلف به تسهیل و ایجاد تمهیداتی برای تحقق این موارد نموده است. بر اساس همین قانون دولت مکلف به تشکیل شورای ملی ایمنی زیستی با حضور نمایندگانی از انجمن های علمی ذیربط شده است. با وجود تشکیل جلسه شورای ملی ایمنی زیستی هیچ یک از نمایندگان معرفی شده از سوی انجمن‌های ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی تا کنون برای شرکت در جلسات و مشارکت قانونی در پیشبرد مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی از سوی دولت فراخوانده نشده‌اند.

لازم به ذکر است که هیئت رسمی ایرانی شرکت کننده در این اجلاس عبارتند از: دکتر محمد علی کمالی (معاون پژوهشی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی)، دکتر مجتبی خیام نکویی (رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی) و دکتر محمدرضا صالحی جوزانی (رئیس بخش ریزسازواره ها و ایمنی زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی) که روز سه شنبه وارد ژاپن شدند اما روسای انجمن های علمی ایمنی زیستی و بیوتکنولوژی از دو روز قبل در محل اجلاس حاضر و در مذاکرات شرکت فعال داشته اند.

منبع: irbic.ir