فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


حمایت مالی از نظریه پردازی دانشجویان در حوزه سلولهای بنیادی
در تاریخ شنبه، ۰۶ شهریور ۱۳۸۹ توسط irbiotechnews

فرصت ها
ستاد توسعه سلول های بنیادی در نظر دارد به منظور رصد افق های علم و فناوری در زمینه سلول های بنیادی و طب بازساختی، فراخوان ملی نظریه پردازی را در سطح دانشجویان برگزار کند.

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری حرفه ای علاقمند نسبت به این مبحث می توانند با مطالعه وسیع و عمیق مقالات جدید و کسب احاطه بر دانش نوین در حیطه سلول های بنیادی به خلق ایده و نظریه بپردازند.

ملاک گزینش ایده ها و نظریه های برتر شامل نوآوری و خلاقیت، استدلال مبنی بر شواهد قوی، پرداختن به مفاهیم و امکان تعاملات بین رشته ای و ارائه مدل ارزیابی ایده توسط آزمایش های و آزمون های نوین قابل انجام است.

نظریاتی که می تواند در این طرح ملی ارائه شود باید واجد شرایطی باشد که از آن جمله اینکه نظریه عنوان شده کاملا واضح و سازمان یافته و بر اساس شواهد موجود در مقالات معتبر بین الملل بیان شود همچنین نتایج احتمالی که از ایده بدست می آید باید با بعضی از شواهد و قرائن موجود تائید شود.

نظریاتی که به صورت مقاله ارائه می شوند باید شکل متناسب با مقالات بین المللی را داشته باشند. نظریه ها توسط دانشگاه داوری و امتیازبندی شده و به ستاد جهت داوری نهایی تا 30 آبان ماه 89 ارسال می شود.

به 10 نظریه برگزیده دو هفته فرصت داده می شود که یک طرح جهت اثبات ایده به دانشگاه خود ارسال کنند و در صورت تصویب در دانشگاه 60 درصد بودجه هزینه ای (شامل مواد مصرفی و پرسنلی) تا سقف 30 میلیون تومان توسط ستاد تامین می شود.

10 نظریه برتر در کنگره دانشجویی شیراز که در بهمن ماه برگزار می شود ایده خود را به صورت سخنرانی بیان می کنند و به 5 ایده و نظریه برگزیده از سراسر ایران جوایزی ارزنده اعطا می شود.

طرح هایی می توانند در این فراخوان شرکت کنند که کاربردی و تولیدی و فناورانه باشند. طرحها باید به صورت استدلالی و کاملا بر اساس شواهد و مدارک مطرح شده در نظریه ارائه شود. قابل انجام بودن طرح در ایران مد نظر باشد و اگر درصدی از طرح قابل انجام در ایران نباشد مرکز معتبر خارجی که می تواند آن تست از طرح را انجام دهد ذکر شود و موافقت آن مرکز مبنی بر همکاری ارائه شود.

طرح دهنده اصلی باید دانشجو باشد و پیش از بهمن ماه سال 90 فارغ التحصیل نشده باشد. به سه دانشگاه که درصد طرح های برگزیده آنها بیشتر باشد بابت هر طرح قبول شده 50 میلیون تومان اعتبار جهت تجهیز آزمایشگاه مرکزی دانشگاه اهدا می شود.