فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


رمزگشایی توالی کامل ژنوم دو گونه مختلف مورچه
در تاریخ پنجشنبه، ۰۴ شهریور ۱۳۸۹ توسط irbiotechnews

اخبار علمی پژوهشگران آمریکایی موفق شدند توالی کامل ژنوم دو گونه مختلف مورچه را رمزگشایی کنند. مطالعه ژن های این مورچه ها می تواند به درک رفتارهای آنها و همچنین فرآیند پیری کمک شایانی کند.

برخی از مورچه ها نسبت به بقیه زندگی طولانی تری دارند. کشف علت این رفتار می تواند به درک بهتر سازوکارهای پیری در انسان کمک کند. به همین منظور گروهی از دانشمندان مدرسه پزشکی دانشگاه نیویورک توالی ژنوم دو گونه مختلف مورچه را به دست آوردند.

این نقشه برداری از ژنوم کامل مورچه می تواند شاخص هایی را در خصوص اینکه یک مورچه چگونه به یک ملکه و یا کارگر تبدیل می شود ارائه کند.

این محققان ژنوم دو گونه مورچه به نام های مورچه جهنده (Harpegnathos saltator ) و "مورچه نجار ساکن فلوریدا" (Camponotus floridanus) را توالی یابی کردند.

این دو گونه، سطوح اجتماعی، حرکتی و زیستی کاملا متفاوتی دارند. مورچه نجار در کلونیهای وسیعی که گرد یک ملکه جمع می شوند زندگی می کند. در این کلونیها ملکه تمام تخمها را برای باروری آماده می کند. به محض اینکه ملکه بمیرد، کلونی هم نابود می شود.

مورچه جهنده کلونیهای مشابهی می سازد اما در آنها مورچه های کارگر پس از مرگ ملکه می توانند جانشین آن شوند.

این ملکه های جدید از نظر فیزیکی و رفتاری کاملا تغییر می کنند و می توانند تمام وظایف ملکه را انجام دهند. به این ترتیب با مرگ ملکه کلونی به بقای خود ادامه می دهد.

توالی ژنوم این دو گونه از مورچه ها که گزارش آن در شماره 27 آگوست (5 شهریور) مجله ساینس منتشر شده است نشان می دهد که در DNA مورچه های نجار حدود 240 میلیون جفت باز و 17 هزار و 64 ژن و در مورچه جهنده حدود 330 میلیون جفت باز و 18 هزار و 564 ژن وجود دارند. این در مقایسه با DNA انسان که حدود سه میلیون جفت پایه و 23 هزار ژن دارد جالب توجه است.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "توالی ها نشان می دهند که چرا مورچه های ملکه می توانند 10 برابر طولانی تر از مورچه های ماده کارگر عمر کنند. به طوری که این نقشه برداری از ژنوم مورچه ها می تواند عوامل این عمر طولانی را نشان دهد. زمانی که ملکه کلونی یک مورچه جهنده می میرد، مورچه های ماده کارگر برای اینکه تصمیم بگیرند چه کسی باید ملکه شود با یکدیگر می جنگند و برنده ملکه می شود. به محض اینکه ملکه انتخاب شد شکل ظاهری و عملکردهایش تغییر می کند. این تغییر خصوصیات موجب می شود که این مورچه از یک کارگر روزانه به یک ملکه با توانایی باروری و تخمگذاری تبدیل شود."

این دانشمندان همچنین کشف کردند که در این مورچه ها، بیان تلومراز، آنزیمی که به حفظ اطلاعات ژنتیکی در پایانه های کروموزمها کمک می کند در این مورچه تازه ملکه شده تغییر می کند که احتمالاً در افزایش طول عمر آن موثر می باشد.