فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


سگ های همسانه سازی شده در خدمت پلیس
در تاریخ پنجشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۸۸ توسط irbiotechnews

تازه های بیوتکنولوژی گمرک کره جنوبی از اولین سگ های پلیس همسانه سازی شده جهان که از نژاد لابرادور (Labrador) هستند برای جستجو به دنبال مواد مخدر غیرقانونی در فرودگاه اصلی کره جنوبی و دیگر گذرگاه های مرزی استفاده می کند.


شش توله همتاسازی شده از روی یک سگ "بو کش" کانادایی پس از طی یک دوره آموزشی 16 ماهه، در گمرک این کشور کار می کنند. این سگ ها تاپی (Toppy) نامیده شده اند که ترکیبی است از "فردا" (Tomorrow) و "پاپی" (puppy - به معنی توله سگ).

مقام های آژانس گمرک کره جنوبی معتقدند یافتن سگ های بو کش خوب دشوار است و از این رو بکارگیری سگ های همتاسازی شده هزینه های مبارزه با جرم و جنایت کمک می کند.

تنها حدود 30 درصد از سگ های بوکشی که بطور طبیعی متولد شده اند توانایی کمک به ماموران پلیس را پیدا می کنند اما دانشمندان کره جنوبی می گویند استفاده از روش همتاسازی می تواند آمار موفقیت را به 90 درصد افزایش دهد.

سگ های تازه بکارگرفته شده، از میان هفت توله انتخاب شده اند که در سال 2007 از روی یک سگ کانادایی بوکش "بسیار خوب" به نام چیس (Chase) شبیه سازی شده اند.

یکی از این هفت توله در جریان آموزش مصدوم شد و از برنامه آموزشی خارج گردید.

پارک جئونگ-هیون، یک سخنگوی گمرک در فرودگاه بین المللی اینچئون در شهر سئول (پایتخت کره جنوبی) این سگ ها را "اولین سگ های بو کش همتاسازی شده و بکارگرفته شده دانست."

او گفت: "سگ های همتاسازی شده در جریان آموزش عملکرد بهتری از سگ های طبیعی متولد شده دارند."

کار همتا سازی توسط گروهی از دانشمندان در دانشگاه ملی سئول انجام شد که اولین سگ همتاسازی شده جهان به نام اسناپی را نیز خلق کرده بود.

این پروژه که حدود 240 هزار هزینه داشت با حمایت مالی دولت کره جنوبی انجام شد.