فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


خطر انقراض گونه های گربه سانان بزرگ و سگ سانان نادر
در تاریخ چهارشنبه، ۰۶ مرداد ۱۳۸۹ توسط irbiotechnews

اخبار علمی انجمن های بین المللی حفاظت از حیات وحش هشدار دادند که گونه های گربه سانان بزرگ و سگ سانان نادر حیات وحش به شدت در معرض خطر نابودی قرار دارند.

صندوق بین المللی رفاه حیوانات و سازمان حافظت از حیات وحش با همکاری اتحادیه جهانی حفظ طبیعت در تازه ترین گزارش خود هشدار دادند که 80 درصد گربه سانان حیات وحش رو به زوال هستند. همچنین 25 درصد از سگ سانان حیات وحش شامل خانواده های گرگها و روباه ها نیز درحال نابودیند.

این سازمانهای حفاظت از محیط زیست، موقعیت 15 گونه را که ادامه حیاتشان بستگی به حفظ اکوسیستم آنها دارد مورد بررسی قرار داده اند.

این گزارش نشان می دهد که مهمترین تهدیداتی که گربه سانان بزرگ و گونه های نادر گرگها و روباهها را احاطه کردند نابودی محل زندگی آنها است. به طوری که یک قرن قبل 200 هزار شیر در آفریقا زندگی می کردند که امروز این تعداد به کمتر از 30 هزار رسیده و این گونه در 26 کشور کاملا منقرض شده است.

کمتر از هفت هزار نمونه در طبیعت از گونه یوزپلنگهای سفید باقی مانده است. دشمن شماره یک انقراض این گونه، بازار پوست و استخوان این حیوان به خصوص در بازارهای چین است.

در مورد گونه روباه های داروین که در شیلی زندگی می کنند این گزارش نشان می دهد که تنها 500 نمونه از آنها باقی مانده اند. انقراض آنها به سبب گسترش فضاهای صنایع چوب و نابودی محیط زندگی آنها است.

همچنین گرگهای اتیوپی نیز به کمتر از 500 نمونه رسیده اند که بیش از نیمی از این تعداد در کوهستانها زندگی می کنند.

در اروپا نیز خطر انقراض به شدت گربه سیاه گوش ایبریایی را تهدید می کند به طوری که تعداد این گونه بین 84 تا حداکثر 143 نمونه بزرگسال برآورد شده است.

گربه سانان بزرگ و سگ سانان نادر درحال حاضر از تهدیدات بسیاری رنج می برند و مداخله مثبت برای حفظ آنها نه تنها برای خود این گونه ها بلکه برای سایر جانوران نیز مفید است.