فارسی   |   English
  Ú©Ù†Ú¯Ø±Ù‡ ژنتیک  
پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین گنگره ملی ژنتیک ایران

15 تا 17 اسفند 1401

سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

پوستر کنگره

  Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری  
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª محقق نیکوکار، خانم دکتر کبیر سلمانی (سه شنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۰)
· Ø¯Ø±Ú¯Ø°Ø´Øª پدر مهندسی ژنتیک کشاورزی ایران (یكشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۰)
· ØªØºÛŒÛŒØ± ناگهانی یکی از مدیران ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی (شنبه، ۲۳ اسفند ۱۳۹۹)
  Ø§Ø®Ø¨Ø§Ø± مهم  
· Ù…عرفی «چهره‌ تاثیرگذار بر توسعه بیوتکنولوژی کشور» Ùˆ «دانشور برتر جوان» (یكشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰)
· ÙˆØ¶Ø¹ÛŒØª جهانی تولید Ùˆ تجاری سازی گیاهان تراریخت در سال 2017 (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø¢Ù†Ø²ÛŒÙ… تجزیه کننده پلاستیک (پنجشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۷)
  Ù…قالات آموزشی  
· ÙˆÛŒØ±ÙˆØ³ کرونا Ú†Ù‡ مدت بر روی سطوح فعال Ù…ÛŒ ماند (پنجشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۹)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± به عنوان یک سیستم ایمنی در باکتری ها مقابل ویروس ها (یكشنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۸)
· Ú©Ø±ÛŒØ³Ù¾Ø± چیست Ùˆ Ú†Ù‡ کاربردهایی دارد؟ (چهارشنبه، ۰۲ مرداد ۱۳۹۸)
  ÙØ±ØµØª های علمی  
· Ø¨ÛŒØ³Øª Ùˆ هشتمین دوره آموزشی تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک مولکولی (چهارشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۸)
· Ø¯Ø¹ÙˆØª به همکاری (سه شنبه، ۰۳ مهر ۱۳۹۷)
· Ø§ÙˆÙ„ین دوره عملی تکنیک‌های ویرایش ژنومی (کریسپر) (دوشنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۶)
  Ù¾ÛŒÙˆÙ†Ø¯Ù‡Ø§  
· Ù…رکز علمی بیوتکنولوژی Ùˆ ژنتیک ایران (irbiogene)
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† ژنتیک ایران
· Ø§Ù†Ø¬Ù…Ù† بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
· Ø­Ù…ایت از کودکان نیازمند
· Ù…وسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان (محک)
· Ù…رکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
· Ø´Ø¨Ú©Ù‡ پزشکی مولکولی ایران
· ÙˆØ¨Ù„اگ بیوتکنولوژی
· Ø³Ø±ÙˆÛŒØ³ خبری ژنتیک Ùˆ بیوتکنولوژی ایران


توجه جدی به کنترل زیستی در موسسه تحقیقات گیاه پزشکی
در تاریخ شنبه، ۰۹ مرداد ۱۳۸۹ توسط irbiotechnews

اخبار
رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور در نوزدهمین کنگره گیاه پزشکی کشور، ایجاد کانون ملی "تولید فراورده های کنترل زیستی" را از اقدامات این موسسه جهت کاهش استفاده از سموم شیمیایی در مزارع نام برد.

عسکری به تحقیقات این موسسه در زمینه کنترل آفات به شیوه بیولوژیکی اشاره و اضافه کرد: در این راستا موسسه گیاه پزشکی کشور فعالیت هایی را در این زمینه انجام داده است که از آن جمله می توان به جمع آوری عوامل بیولوژیکی به منظور شناسایی منابع ژنتیکی اشاره کرد این امر منجر به شکل گیری بزرگترین کلکسیون حشرات، میکروارگانیسم ها و هرباریوم در کشور شده است.

وی به راه اندازی کلکسیون قارچ ها در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: در این کلکسیون انواع قارچ های مفید مایکوریز، قارچ های بیمارگر حشرات، قارچ های انگل نماتدها، قارچ های آنتاگونیست با سایر قارچ های بیمارگر وجود دارد که هر کدام از آنها می تواند سرمایه ارزشمندی برای کشور باشد.

رئیس موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، با اشاره به فعالیت های تحقیقاتی در حوزه گیاهان دارویی، خاطرنشان کرد: گونه های گیاهان دارویی تحت عنوان گیاهان دارویی و یا گیاهان سمی شناخته می شوند که از جنبه های مختلف پزشکی، دامپزشکی، کشاورزی و حفاظت گیاهان تحقیق شده است اما متاسفانه این منابع ژنتیکی در گیاه پزشکی کمتر مورد توجه قرار گرفته این در حالی است که این منابع می توانند به عنوان آفت کش های با منشاء طبیعی در تولید محصول سالم به کار رود.